Vragen?

Hoe aanmelden?

Via  telefoon (geen whats-app) of e-mail. 
Een doorverwijzing (door huisarts of door andere hulpverleners of instellingen) is niet noodzakelijk. De vervolgafspraken worden aan het eind van het consult gemaakt. Indien nodig wordt samengewerkt met verwijzers, andere hulpverleners of artsen. Dat gebeurt altijd alleen met de toestemming van de betrokkene(n).

Hoe lang duurt een therapie?

De duur van een therapie verschilt van mens tot mens en van vraag tot vraag. In het begin van de therapie zal de vermoedelijke duur besproken worden. Ik streef daarbij steeds naar de kortst mogelijke therapie. Normaal gezien wordt de therapie in overleg afgesloten.

Beroepsgeheim, rechten, en dergelijke?

Bij psychotherapie is er sprake van een overeenkomst tussen cliënt en  psychotherapeut. Een dergelijke overeenkomst brengt rechten en plichten met zich mee. Belangrijke rechten zijn: je hebt recht op informatie,  op geheimhouding van je gegevens,  op inzage van het dossier.  Van jou wordt verwacht dat afspraken nagekomen worden of tijdig afgemeld worden. 

Wat kost het?

Therapie bij een zelfstandig gevestigde psychotherapeut wordt berekend aan een tarief per consult. Betaling gebeurt op het einde van ieder consult.  De meeste ziekenfondsen betalen een gedeelte van de kosten, en dat voor een bepaald aantal gesprekken. Informatie hierover vindt je op de website van het ziekenfonds. 

Prijzen in 2024:

In de praktijk  is de prijs per sessie voor individuele therapie 60/70 €. Een consult duurt drie kwartier tot een uur. 
Voor relatie- of gezinstherapie 60/70 € per uur/ 90 per sessie van anderhalf uur. 
Voor supervisie 70€ per sessie en voor groepssupervisies van maximaal 4 mensen 35€/uur/pp (max. 100€/uur)

Deze laagste prijzen gelden voor trajecten gestart via mijn eigen praktijk. (Rechtstreeks aangemeld)

Bestaande trajecten gestart voor 1/2/ 2024 blijven aan de oude prijs. 

Betalingen kunnen cash of Payconic.

Bij herhaalde afspraken  die niet doorgaan zonder tijdig verwittigen, zal de sessie in rekening gebracht worden.